Úvodní informace

Nacházíte se na stránkách geodetické firmy, která působí v celém Plzeňském kraji a na Klatovsku. Nabízíme níže uvedené geodetické práce pro soukromé osoby, podnikatelskou sféru, obce a státní správu.

 

Geometrický plán pro vyznačení domu, chaty, garážegeometrický plán na zaměření domu

Vytyčení stavbyvytyšení bodů cng stanice

Rozdělení pozemkurozdělení pozemku

Vytyčení hranic pozemku

vytyčení pozemku

 

Věcné břemenověcné břemeno

Pasport stavby

Polohopisné a výškopisné zaměřenípolohopis a výškopis

Klíčová slova stránky: geodet plzen, geodeticke prace plzen, geodezie plzen, geodetické práce plzeňský kraj, geodetických zaměření pozemku cena, geodetické zaměření stavby cena, geodetické služby