Geodetické práce Plzeň – Geodezie

Nabízíme níže uvedené geodetické práce z oblasti zeměměřických prací pro soukromé osoby, podnikatelskou sféru, obce a státní správu v Plzeňském kraji.


Geodet Plzeň – volejte: 775 311 839


Skutečné provedení stavby

Jedná se o geodetické zaměření skutečného provedení stavby vjezdů, chodníků, parkovišť, silnic, inženýrských sítí apod. převážně na Plzeňsku, Klatovsku, Kralovicku a Domažlicku. Tato geodetická dokumentace je důležitá pro kolaudaci stavby. Geodetické zaměření skutečného provedení je ve všech lokalitách Plzeňského kraje vyhotoveno polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání. Součástí geodetického zaměření je pořízení fotodokumentace dané lokality. Na území města Plzně je součástí geodetické dokumentace potvrzení ze Správy Informačních Technologií města Plzně o zanesení nové situace do technické mapy města Plzně, které dodáváme ZDARMA ke geodetické dokumentaci.
Veškeré geodetické zaměření dodáváme v papírové i digitální podobě – prostřednictvím našeho zakázkového systému přístupného z webové aplikace, nebo na CD, USB či mailem. Geodetické digitální výstupy exportujeme do všech standartních grafických formátů – *.dgn, *.dwg, *.dxf,  *.vtx, *.stx, apod.

Geodetické vytyčení pozemku, zaměření pozemku, vyměření pozemku

Do této oblasti spadá například geodetické vytyčování z oboru inženýrské geodézie – vytyčování inženýrských sítí, liniových staveb, opěrných sloupů, svislosti komínů, apod. převážně v Plzeňském kraji.

Při realizaci nového oplocení pozemku, je geodetické vyměření pozemku nezbytné v případě, že přesně neznáte průběh vlastnické hranice. Předejdete tím budoucím sporům s vlastníky sousedních pozemků, kteří jsou vždy ke geodetickému zaměření pozemku písemně přizváni a seznámeni s průběhem geodeticky vytyčované hranice. Máte tak možnost ještě geodetickou polohu plánovaného oplocení upravit k oboustranné spokojenosti. Poptejte u nás cenu geodetických zaměření pozemku.

Polohopisné a výškopisné plány

Geodetické práce Plzeňský kraj – nabízíme geodetické služby zhotovení polohopisných a výškopisných plánů, nabízíme obeslání jednotlivých správců inženýrských sítí s žádostí o vyjádření existence inženýrské sítě v jejich správě a následné vložení inženýrských sítí do geodeticky zaměřené situace.

Služby pro archeology a památkové ústavy

Provádíme geodetické zaměření archeologických výzkumů a kulturních památek. Zhotovíme geodetickou dokumentaci pomocí fotogrametrie a UAV.

Klíčová slova stránky: geodet plzen, geodet klatovy, geodeticke prace klatovy, geodezie klatovy

SEO partneři: Kadeřnictví Plzeň