DTM ČRGISPasport

Digitální technická mapa České republiky

Na této stránce naleznete informace o digitální technické mapě České republiky-DTM ČR, která bude spuštěna v červnu 2023 v rámci celé ČR. Pro vlastníky dopravní a technické infrastruktury (tedy i obce), tím vznikají povinnosti předávat data do tohoto systému prostřednictvím nově vznikajícího digitálního formátu JVF DTM. Vše řeší vyhláška 393/2020 Sb. Jelikož se jedná o práci převážně pro geodety, vytvořili jsme informační web na toto téma. Najdete zde i nabídku našich služeb, které budou v souvislosti s tvorbou DTM potřeba.

Pro vaši představu je třeba udělat audit obecního majetku kterého se DTM týká (dopravní infrastruktura, kanalizace, voda, veřejné osvětlení, atd.). Dohledat geodetickou dokumentaci k těmto stavbám a posoudit, co z této dokumentace je použitelné pro převod do formátu JVF DTM a export do DTM kraje. Pro infrastrukturu, ke které vyhovující dokumentace není, je třeba zajistit její dohledání, zaměření a následný převod do formátu JVF DTM.

Dále je vhodná doba svoje data umístit na vlastní mapový geoportál, kde bude vaše infrastruktura zobrazena na podkladové mapě katastru nemovitostí (vždy aktuální), letecké mapy, historických map, územního plánu atd. Z tohoto geoportálu je možné jednoduché vyjadřování k průběhu sítí, plánování nových staveb, nahlížení do katastru nemovitostí, správa obecního majetku a různých pasportů jako např. dopravního značení, mobiliáře nebo hrobových míst. Jedná se o webové řešení, kdy lze data prohlížet a editovat z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu.

Nabízíme následující služby:

  • Audit připravenosti vaší stávající dokumentace na JVF DTM
  • Příprava dokumentace na sdílení do DTM ČR
  • Vytvoření zjednodušené evidence dosud nedokumentovaných částí
  • Outsourcing role Editora dat DTM