Vyměření pozemku, zaměření pozemku, geodetické vytyčení pozemku

Geometrický plán pro fyzické vyznačení hranice pozemku v terénu. Vyhotovuje se pro vyměření pozemku a jeho vyznačení z katastrální mapy do terénu, stabilizaci lomových bodů pozemku a pozvání vlastníků sousedních parcel. Výsledkem vyměření je vytyčovací náčrt.vytyčení pozemku

Při realizaci nového oplocení pozemku, je geodetické vyměření pozemku nezbytné v případě, že přesně neznáte průběh vlastnické hranice. Předejdete tím budoucím sporům s vlastníky sousedních pozemků, kteří jsou vždy ke geodetickému zaměření pozemku písemně přizváni a seznámeni s průběhem geodeticky vytyčované hranice. Máte tak možnost ještě geodetickou polohu plánovaného oplocení upravit k oboustranné spokojenosti.

Obvyklý termín vyhotovení je 14 dní od objednání. Cena je závislá na délce vytyčované hranice a příslušném katastrálním území. Přibližná cena vytyčení pozemku je 4000,- Kč.

Objednat tento druh geodetického zaměření můžete na tel. 775 311 839 nebo [email protected]