Polohopis a výškopis

Polohopis a výškopis se vyhotovuje pro projektovou dokumentaci před realizací stavby jako geodetický podklad pro stavbu nebo terénní úpravy. Výstupem je polohopisný a výškopisný plán s technickou zprávou.

Dále nabízíme obeslání jednotlivých správců inženýrských sítí s žádostí o vyjádření existence inženýrské sítě v jejich správě a následné vložení inženýrských sítí do geodeticky zaměřené situace.

polohopis a výškopis

Obvyklý termín pro geodetické zaměřenípolohopis, výškopis a zhotovení polohopisného a výškopisného plánu je do 7 dnů. Cena za zaměření – polohopis, výškopis je od 5000,- Kč za ha.

Objednat tento druh geodetického zaměření můžete na tel. 775 311 839 nebo [email protected].