Vytyčení stavby na staveništi

Do této oblasti spadá geodetické vytyčování z oboru inženýrské geodézie – vytyčení lomových bodů stavby nového domu,  základové desky, vytyčování inženýrských sítí, liniových staveb, opěrných sloupů, svislosti komínů, apod. převážně v Plzeňském kraji. Provádí se na staveništi dle daných souřadnic z projektové dokumentace stavby.

Obvyklý termín vytyčení stavby je do 7mi dnů. Cena vytyčení stavby je od 3800,- Kč.

vytyčení základů na lavičky
Obrázek č.1 stavební lavičky

Objednat toto geodetické zaměření můžete na tel. 775 311 839 nebo [email protected] .