Realizace oplocení

plotana

Co říká zákon ohledně realizace oplocení pozemku:

Dle ustanovení § 506 odst. 1 nového občanského zákoníku jsou součástí pozemku prostory nad i pod povrchem, stavby stojící na pozemku i jiná zařízení. Výjimku tvoří stavby dočasné. Vlastníkem plotu je tedy vlastník pozemku, na kterém plot stojí.

Dle stavebního zákona je plot stavbou, není však na jeho stavbu nutné ohlášení či stavební povolení. Platí, že pro realizaci jakéhokoliv oplocení včetně plotů nad 1,8 m nebo plotů na hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo s veřejným prostranstvím je dostačující pouzeplotana územní souhlas (§ 96 stavebního zákona), případně územní rozhodnutí o umístění stavby. Jak je již výše uvedeno, postavit plot není žádnou povinností, zákon jeho stavbu nenařizuje. Plot, pokud jej zřizujete, však musí stát na vašem pozemku – nesmí zasahovat na pozemek souseda ani nesmí stát na veřejném prostranství což lze zajisti pouze geodetickým vytyčením průběhu vlastnické hranice pozemku před samotným začátkem realizace oplocení. Geodetické zaměření zajišťujeme společně s firmou www.plotana.cz, která se realizací oplocení zabývá.