Skutečné provedení stavby

Jedná se o geodetické zaměření skutečného provedení stavby vjezdů, chodníků, parkovišť, silnic, inženýrských sítí apod. převážně na Plzeňsku, Klatovsku, Kralovicku a Domažlicku. Tato geodetická dokumentace je důležitá pro kolaudaci stavby. Geodetické zaměření skutečného provedení je ve všech lokalitách Plzeňského kraje vyhotoveno polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání. Součástí geodetického zaměření je pořízení fotodokumentace dané lokality. Na území města Plzně je součástí geodetické dokumentace potvrzení ze Správy Informačních Technologií města Plzně o zanesení nové situace do technické mapy města Plzně, které dodáváme ZDARMA ke geodetické dokumentaci.
Geodetické zaměření dodáváme v papírové i digitální podobě – prostřednictvím našeho zakázkového systému přístupného z webové aplikace, nebo na CD, USB či mailem. Geodetické digitální výstupy exportujeme do všech standartních grafických formátů – *.dgn, *.dwg, *.dxf,  *.vtx, *.stx, apod.