Geometrický plán

Při objednávání geometrického plánu je dobré znát katastrální území a parcelní číslo pozemku, kde se budou geodetické práce provádět. Na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního lze najít veškeré potřebné informace o parcelách a jejich vlastnících.

Geometrický plán můžete objednat na telefonním čísle 377 477 245 , nebo na emailu [email protected].