Geodetické rozdělení pozemku

Geometrický plán pro rozdělení pozemku vyhotovujeme v případě, kdy potřebujeme část pozemku prodat, směnit či darovat. V geometrickém plánu se graficky – červenou čárou vyjádří nově vzniklá hranice parcely, která od sebe odděluje díly původního pozemku. Nově vzniklý díl původní parcely se označí novým parcelním číslem a číselně se vyjádří výměra nové i původní zbytkové parcely.

Cena pro geometrický plán na rozdělení pozemku začíná na 5000,- Kč. Ovlivňuje ji vzdálenost lokality a typ katastrální mapy v daném katastrálním území. Termín realizace je 14 dní od objednání. Lhůta však závisí na příslušném katastrálním úřadě.

rozdělení pozemku

Objednat tento druh geodetického zaměření můžete na tel. 775 311 839 nebo [email protected] a my Vám ochotně poradíme s objednáním konkrétního geometrického plánu, i s následným postupem pro jednání se stavebními a katastrálními úřady.