polohopisné a výškopisné zaměření

Referenční zakázky pro polohopisné a výškopisné zaměření pozemku.