Polohopisné a výškopisné zaměření v obci Kyšice

Polohopisné a výškopisné zaměření stavební parcely v obci Kyšice, Plzeň-město, pro projektovou dokumentaci stavby rodinného domu. Součástí bylo i vytyčení vlastnických hranic pozemku.

Objednat tento druh geodetického zaměření můžete na tel. 775 311 839 nebo info@geodezieplzen.eu.

error: Content is protected !!